CBAM-goederen

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens, is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een koolstofarme economie. Het CBAM treedt in werking op 1 oktober 2023. CBAM kent in de overgangsperiode die start per 1 oktober 2023 een rapportageverplichting voor importeurs van CBAM-goederen.

De rapportage wordt één keer per kwartaal ingediend bij de Europese Commissie. Wij kunnen u assisteren bij deze rapportageverplichting.