Fenex voorwaarden

Alle opdrachten, inclusief opdrachten tot het verrichten van douaneformaliteiten, worden slechts door ons aanvaard als opdrachten tot het verrichten van expeditie waarop uitsluitend de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX van toepassing zijn.

Deze voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten logistieke activiteiten, douaneformaliteiten.

De laatste versie van de Nederlandse Expeditie Voorwaarden (FENEX) kunt U hieronder downloaden. Op Uw verzoek sturen wij U een geprinte versie toe.

Download: Klik hier voor de FENEX voorwaarden.

Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de overeenkomst is geëindigd, deze voorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Nouveau Shipping & Transport.

Nouveau Shipping & Transport B.V. is lid van de Nederlandse FENEX Organisatie voor Expeditie en Logistiek (Relatie no.: 80908)